พบน้ำทะเลหาดแม่รำพึง เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

~

~

วันที่ 19 กันยายน 2565 มีรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล กรณี ได้รับแจ้งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ว่าพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลบริเวณชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

~

~

~

~

จากการสอบถาม ชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าน้ำทะเลมีตะกอนสีน้ำตาล ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ผลการสำรวจเบื้องต้นพบน้ำทะเลมีตะกอนสีน้ำตาล ตั้งแต่บริเวณก้นอ่าวถึงหน้าเคียงทะเลรีสอร์ต ระยะทางประมาณต ๒ กม.

~

~

ไม่มีกลิ่นเหม็-น และไม่พบสัตว์น้ำเสี-ย จึงเก็บต้วอย่างน้ำทะเล บริเวณหาดแม่รำพึง พบว่า คุณภาพน้ำทั่วไป ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ เพื่อการนันทนาการ

~

~

~

~

สำหรับสาเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Chaetoceros และ Asterionellopsis ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *