ร้านปลาหมึก ตัวใหญ่น่ากิน แต่ไม่มีคนกล้าเข้า

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห้นกันเป็นจำนวนมาก หลังผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Kongrit Sanguansin ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวโดยได้ระบุข้อความว่า

~

~

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กวดขันการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ กรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ ตั้งจุดจำหน่ายสินค้าปลาหมึกย่าง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง จำนวน 6 จุดจำหน่าย ปรากฏว่า

1. เป็นลักษณะรถเร่จำหน่ายปลาหมึกย่างภายใต้ชื่อ “ตั้มปลาหมึกย่างตำรับมหาชัย” ตั้งจุดจำหน่ายบริเวณริมทางหลวง ขาเข้าและขาออก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณตำบลบ้านโตก บริเวณหน้าตลาดนัดคลองถม บริเวณตำบลท่าพล ฯลฯ

2. จากการสอบถามผู้รับจ้างจำหน่ายสินค้า แจ้งว่ามีจุดจำหน่ายในลักษณะดังกล่าว กระจายไปแทบจะทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

~

~

3. สำนักงานฯ ได้เตือนให้ตัวแทนผู้ประกอบการค้า ณ จุดจำหน่ายติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายโดยถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการได้ดำเนินการติดป้ายแสดงราคาจำหน่าย/ปรับเปลี่ยนป้ายที่ไม่ชัดเจน ให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ง่าย

4. ขอความร่วมมือตัวแทนผู้ประกอบการ แจ้งในไลน์กลุ่มเครือข่ายจุดจำหน่ายในจังหวัดอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โพสต์ดังกล่าว

~

~

แพงมาก

ภาพจาก Kongrit Sanguansin

ภาพจาก Kongrit Sanguansin

~

~

ภาพจาก Kongrit Sanguansin

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *