ราชกิจจาฯ ประกาศให้ผู้กำกับทายาทค่ายกันตนา ล้มละลาย

~

~

ผู้สื่อรายงานว่า – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

~

~

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้ นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยผู้ล้มละลายมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 55/53 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวางลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

~

~

~

~

สำหรับ ต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก เป็นผู้กำกับไทยชื่อดัง เป็นทายาทคนที่ 4 ของนายประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และ นางสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละครชื่อดัง กันตนา โดยมีฉายาในวงการว่า เล็ก ๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ ๆ ต๊ะทำ

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *