เช็ก วันประกาศผลลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565

~

~

ภายหลังกระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 ก.ย.65 – 19 ต.ค. 65 ทั้งระบบออนไลน์ และ หน่วยรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ในพื้นที่ทั่วประเทศ
เมื่อลงทะเบียนผ่านขั้นตอนลงทะเบียน ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และกดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 เป็นเวลา 45 วัน

~

~

กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และ เลข LASER หลังบัตรประชาชน

~

~

สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th เลือกปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โดยประกาศผลทุกวันศุกร์รวม 8 รอบ ตามช่วงเวลานับจากที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว
ลงทะเบียน วันที่ 5 – 8 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65

~

~

ลงทะเบียน วันที่ 9 – 15 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65

ลงทะเบียน วันที่ 16 – 22 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65

ลงทะเบียน วันที่ 23 – 29 ก.ย. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65

~

~

ลงทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65

ลงทะเบียน วันที่ 7 – 13 ต.ค. 65 ประกาศผลศุกร์วันที่ 21 ต.ค. 65

~

~

ลงทะเบียน วันที่ 14 – 19 ต.ค. 65 ประกาศผลวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 65

สำหรับการประกาศผลลงทะเบียนดังกล่าว จะแจ้งว่าข้อมูลที่ได้ ลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว ให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย. 65

~

~

กระทรวงการคลังจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน ม.ค. 66 กรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน หลังจากนั้นจะประกาศให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิที่ ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน และเริ่มใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อไป

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *