อยู่ลำพังเพียง 2 เฒ่า คิดใช้ชีวิตบั้นปลาย บ้าน 4 ไร่ ‘เล็ก คาราบาว’ อยู่สมถะไม่ออกไปไหนมานานแล้ว

~

~

อยู่ลำพังเพียง 2 เฒ่า คิดใช้ชีวิตบั้นปลาย บ้าน 4 ไร่ ‘เล็ก คาราบาว’ อยู่สมถะไม่ออกไปไหนมานานแล้ว

~

~

อยู่ลำพังเพียง 2 เฒ่า คิดใช้ชีวิตบั้นปลาย บ้าน 4 ไร่ ‘เล็ก คาราบาว’ อยู่สมถะไม่ออกไปไหนมานานแล้ว

~

~

~

~

อยู่ลำพังเพียง 2 เฒ่า คิดใช้ชีวิตบั้นปลาย บ้าน 4 ไร่ ‘เล็ก คาราบาว’ อยู่สมถะไม่ออกไปไหนมานานแล้ว

~

~

~

~

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *