เปิดชีวิต ‘อําภา ภูษิต’ อดีตสามีเคยมาขอข้าวมื้อสุดท้ายกิน.

~

~

เปิดชีวิต ‘อําภา ภูษิต’ อดีตสามีเคยมาขอข้าวมื้อสุดท้ายกิน.

~

~

เปิดชีวิต ‘อําภา ภูษิต’ อดีตสามีเคยมาขอข้าวมื้อสุดท้ายกิน.

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *